STYRELSEN 2018

Ordförande

Håkan Nystrand, 040-7615176, hakan.nystrand(at)luva.fi

Ordinarie Monica Avellan

Ersättare Ramstedt Mariella

Ordinarie Björkqvist Georg-Peter

Ersättare Nygård Jan-Henrik

Ordinarie Högholm Kenneth

Ersättare Beijar Bengt

Ordinarie Lindgren Kaj-Olof

Ersättare Forsell Kristian

Ordinarie Myllykoski Bror

Ersättare Johansson Mats

Ordinarie Skogberg Sverker

Ersättare Haglund Stefan

Ordinarie Stenman Ulf

Ersättare Enlund Niklas

Viceordförande Suvanto Christine

Ersättare Wikholm Anders

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9