Vi idrottar på svenska

Finlands Svenska Idrott r.f. (FSI) är en centralorganisation för idrott och motion på svenska i Finland.

Till FSI hör: Finlands Svenska Gymnastikförbund FSG, Finlands Svenska Orienteringsförbund FSO, Finlands Svenska Skidförbund FSS, Svenska Finlands Idrottsförbund SFI, Svenska Finlands Sportskytteförbund SFS, Svenska Finlands skolidrottsförbund SFSI, Idrottens föreningsallians IFA och tre distrikt.

Vi verkar i hela Svenskfinland och intressebevakar, ger service och erbjuder utbildning åt ca 104 000 idrottare och motionärer. Vi samarbetar med finlandssvenska organisationer och institutioner (såsom Folkhälsan, Folkhälsan Utbildning, Arcada, SFV bildning, Finlandssvensk Festivalförening) och med nationella förbund och satsningar (t.ex. Valo och Olympiska kommittén, Koululiikuntaliitto, Skolan i rörelse) samt nordiska och internationella samarbetsparter (Riksidrottsförbundet i Sverige, skolidrottsnätverk i Norden).

Vårt motto handlar om att vi vill skapa förutsättningar för att kunna idrotta på svenska i Finland:

Idrott och motion för alla på svenska i Finland.

Idrott för alla - våra etiska program

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9