FSI:s likabehandlingsprogram

Likabehandlingsprogrammet i sin helhet.

Finlands Svenska Idrott ska utmärkas av:

  • frihet från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling och en objektiv, saklig och rättssäker hantering av missförhållanden om sådana uppstår,
  • ett öppet och respektfullt förhållningssätt till olika perspektiv, bakgrund och erfarenheter bland utövare, förtroendevalda och arbetstagare,
  • icke diskriminerande antagnings- och rekryteringsprocesser,
  • rättvisa villkor i fråga om alla anställdas löner, arbetsförhållanden, karriärmöjligheter, delaktighet och inflytande,
  • stöda alla utövares möjlighet till lika rättigheter i sitt idrottsutövande.

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9