NORMKOLL 

Finlands Svenska Idrotts program för könssensitiv behandling inom idrotten.

Programmet ger goda råd om hur idrottsledare kan bemöta hbtiq-personer på rätt sätt. Mångfald av kön och sexuell läggning är en naturlig del också i idrottsverksamheten. Därför har Finlands Svenska Idrott r.f. tillsammans med Regnbågsankan r.f. utarbetat ett rådgivande program riktat till aktörer i idrottsföreningar.

Finlands Svenska Idrott betonar att alla är välkomna i verksamheten och vill därför ge verktyg för hur man i olika situationer kan reagera förebyggande. Respekt och trygghet gör både gemenskapen roligare och ger bättre resultat.

Programmet kompletterar vårt etiska program ”Idrott för alla” med en tidsenlig uppdatering. Vi tar upp situationer där idrottsledarens roll är extra viktig, hurudana situationer det kan vara bra att vara förberedd på och ger tips på vad som kan göras. I pamfletten finns även kontaktuppgifter till Regnbågsankans jour.

Som tillägg till programmet finns också ett NORMKOLL-test: Har du normkoll? Är din förening öppen för hbtiq?

Normkoll-programmet sänds ut till alla medlemsorganisationers föreningar i början av april månad.

NORMKOLL PÅ WEBBEN

NORMKOLL-PDF

NORMKOLL-TEST

Vi gör det tillsammans

Kampanjen Vi gör det tillsammans jobbar för att du som idrottar ska känna dig välkommen i ditt lag och i din förening. Folkhälsans kartläggning visar att mobbning är en av anledningarna till att barn och unga slutar idrotta. 

Du som idrottar eller sportar ska känna dig välkommen i din förening och i ditt lag. I kampanjen Vi gör det tillsammans ingår övningar för att stärka gemenskapen, filmer där lag tipsar om hur man skapar laganda eller stöder varandra, filmer med experter, låten Vi gör det tillsammans av Robin Hund och en musikvideo. Kampanjen Vi gör det tillsammans är ett samarbete mellan Folkhälsan, Yle och Finlands Svenska Idrott (FSI).

Robin Hund och hans glada orkester: Vi gör det tillsammans på Youtube
Medverkande: Robin Hund & hans glada orkester, Sås&Kopp, Arne Alligator och Djungeltrumman, Anna-Karin Siegfrids, BUU-klubbsledarna Eva Fyrqvist och Staffan Gräsbäck och Kaj Kunnas från Yle sporten. 

Du eller ditt lag eller din klass kan delta i kampanjen! 

Svenska Yles Hajbo producerar korta videon med tips på hur man skapar en bra laganda, intervjuar idrottare och filmar en expert som svarar på kvistiga frågor på temat.

Allt innehåll publiceras på Hajbo på Yle Barnens Arena, på appen Yle Barnens Arena och på svenska.yle.fi/hajbo.

Så här gör du: Filma barnen i ditt lag då de ger sina bästa tips på hur man får en bra laganda och filma gärna också lagets hejaramsa. Hur får man till stånd en bra laganda, vad kan man göra? Hur ska man bemöta sina medtävlare? Filmen, som du kan filma med en vanlig telefon, ska vara utan musik och ca 1–2 minuter lång. Ladda upp filmen på Youtube (om du gör klippet olistat är det bara den som får länken som kan se det) eller lägg filmen i en Dropbox/WeTranser och skicka länken till hajbo@yle.fi. Hajbo lägger sedan upp filmerna på svenska.yle.fi/hajbo så att alla kan ta del av tipsen!

 

 

RUSMEDELSFRI FRITID

Vi tar ofta för givet att all föreningsverksamhet för barn- och ungdomar är fri från tobak, alkohol, narkotika och andra droger. Även om de flesta vet att det bästa för de unga är att inte röka, inte dricka alkohol och att inte heller använda någon annan form av rusmedel, är det i praktiken inte alltid en självklarhet att det följs. 

Nu kan din förening/grupp diskutera vilka regler ni har och godkänna följande policy:

- all verksamhet, som ordnas för minderåriga, är rusmedelsfri.

- ledarna har sunda värderingar och attityder och är sålunda goda förebilder.

- föräldrar och andra vuxna uppmuntras också att vara goda förebilder genom att följa dessa rekommendationer. I praktiken kan det innebära att vuxna t.ex. inte röker när de skjutsar barnen till och från verksamheten.

Vi hoppas att detta är självklart för er och att ni hör av er till rusfri@nykter.fi så skrivs föreningens /gruppens namn in på sidan RUSFRI FRITID.

 

 

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9