IDROTT FÖR ALLA

Den finlandssvenska idrottsrörelsens etiska program Idrott för alla har gjorts upp med inriktning på fyra målgrupper; utövare, tränare, föreningsaktiva samt aktörer inom barn- och ungdoms-idrotten. Varje målgrupp har ett eget material. 

Med detta häfte lyfter vi fram barn- och ungdomsidrottens värdegrund och hur alla aktörer kan bidra till att den respekteras. Barn- och ungdom.

Med föreningsaktiva menas i det här häftet tjänstemän och beslutsfattare samt övriga personer som har hand om olika förtroendeuppdrag inom verksamheten. Föreningen.

Med tränare menas i detta dokument personer som leder olika barn- och ungdomsgrupper samt personer i tränarsyssla. Tränare.

Med utövare menas i det här häftet vuxna idrottare och Motionärer. Utövare.

 


 

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9