Aktuellt rss

Välkommen på sommarläger med sporttema

Skolidrottsförbundet arrangerar i samarbete med Finlands Svenska Idrott ett sportläger för alla barn i åldrarna 7-10 år. Lägret ordnas alla vardagar mellan kl. 9-14 i anslutning till Livsstilskällans lokal i Ekenäs. Läs mera »

Stafettkarnevalen på turné i Svenskfinland

Stafettkarnevalen har sedan 2016 varit på turné i Svenskfinland. År 2016 var vi i Vasa och 2017 i Esbo. I år kommer karnevalen för första gången att arrangeras i Åbo. Läs mera »

Förändring - hot eller möjlighet?

Man brukar ofta säga att förändring kan betyda både hot och möjligheter. Hur man förhåller sig till förändring beror på om man själv valt den eller om den kommer utifrån. Läs mera »

Idrott som en del av integrationen

Min egen erfarenhet av föreningslivet var till fördel i mitt arbete, eftersom man känner till hur strukturen ser ut och hur det frivilliga arbetet fungerar. Samtidigt var det lärorikt att närma sig föreningarna ur en helt annan synvinkel. Läs mera »

Mera artiklar »

 FSI på Facebook

 

 FSI på Twitter

FSI på Instagram

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9