FINLANDS SVENSKA IDROTT SUOMEKSI

 

URHEILUA JA LIIKUNTAA KAIKILLE RUOTSIKSI SUOMESSA

Finlands svenska Idrott r.f. (FSI) on urheilu- ja kuntoilujärjestö, joka sääntöjensä mukaan tukee ja edistää urheilua ja liikuntakasvatusta Suomessa. FSI on keskusjärjestö, johon kuuluu seitsemän ruotsinkielistä jäsenyhdistystä ja kolme ruotsinkielistä urheilupiiriä. Näihin jäsenyhdistyksiin kuuluu noin 601 ruotsinkielistä tai kaksikielistä urheiluseuraa ja koulua. Yhteensä FSI:llä on noin 104 000 jäsentä. FSI:n jäsenyhdistyksiä ovat Finlands Svenska Gymnastikförbund FSG r.f., Finlands Svenska Orienteringsförbund FSO r.f., Finlands Svenska Skidförbund FSS r.f., Svenska Finlands Idrottsförbund SFI r.f., Svenska Finlands Skolidrottsförbund SFSI r.f., Svenska Finlands Sportskytteförbund SFS r.f, Nyland-Åbolands Idrottsdistrikt r.f., Ålands Idrottsdistrikt r.f, Österbottens Idrottsdistrikt r.f. ja Idrottens Föreningsallians r.f.

Visiomme

Haluamme, että kaikki voivat harrastaa urheilua ja liikuntaa Suomessa ruotsiksi. Siksi visiomme ja mottomme onkin:”urheilua ja liikuntaa kaikille ruotsiksi Suomessa”.

Mitä teemme ja tavoittelemme?

Tavoitteemme on herättää elämänpituinen kiinnostus urheilua ja liikuntaa kohtaan ja luoda edellytykset elinvoimaiseen urheiluun ruotsin kielellä Suomessa.

Toimintamme ydin:

         ·  Urheilu- ja liikuntatoiminnan järjestäminen, kehittäminen ja toteuttaminen suomenruotsalaisilla alueilla.

         ·  Edellytysten ja resurssien luominen konkreettiseen urheilu- ja liikuntatoimintaan.

         ·  Koulutuksen ja kurssien järjestäminen ja erilaisten palvelujen luominen urheilijoille, valmentajille, yhdistysaktiiveille 
ja yleisölle.

         ·  Jäsenyhdistysten ja -seurojen sekä yksittäisten harrastajien kiinnostuksen herättäminen 
ruotsinkielisen urheilun parissa.

         ·  Yhteistyö ja verkostoituminen kansallisesti ja kansainvälisesti sellaisten toimijoiden kanssa, jotka
tavoittelevat toiminnallaan vastaavia tavoitteita, ja toimiminen suomenruotsalaisten urheilutoimijoiden osaamis- ja resurssikeskuksena. 
Toimintamme noudattaa suomalaisten urheilujärjestöjen yhteistä strategiaa eli että Suomen on oltava maa, jossa liikutaan ja menestytään vuonna 2020 parhaiten Pohjoismaiden näkökulmasta katsottuna.

Tämä merkitsee sitä, että tuemme sekä urheilijoita että kuntoilijoita tavoitteenamme  1) liikunnallinen lapsuus, 2) nuorten ja aikuisten liikunnan ja liikkumisen lisääminen, 3) elinvoimainen yhdistystoiminta sekä 4) menestyvät eliittiurheilijat.

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9