Aktuellt

Tillbaka

Idrotten i Finland är i ständig förändring. Finlands Svenska Idrott jobbar för att också utveckla sig själv hela tiden, skriver styrelseordförande Håkan Nystrand.

av Jeanette Harf den 12.01.2018
(läst av 8165 besökare)

Finlandssvensk idrott har medvind

Idrottsåret 2018 har redan inletts med fart. Vi har många intressanta händelser att se fram emot under året, där ju höjdpunkter som vinter-OS och friidrotts-EM redan nu fått mycket utrymme i medierna.

Men det finns också mycket annat som kommer att hända inom idrotts- och motionsrörelsen under året. Allt från aktiviteter i föreningarna till stora internationella mästerskap.

Bakom varje prestation och framgång – personlig eller i lag – finns mycket känslor och upplevelser och alla är viktiga både för utövaren och publiken!

Ständig förändring inom idrotten?

Idrotten och motionen i Finland är ännu i ett förändringsskede. Kanske man till och med får hoppas att förändringen skulle vara ständig. Nytänkande, nya planer, nya metoder, också ibland via missräkningar, för alltid verksamheten framåt. Där kan tyckas att idrotten och företagsvärlden liknar varandra på så sätt, att stillastående innebär tillbakagång.

När den nya styrelsen för Olympiska kommittén (OK) inledde sitt arbete för ett drygt år sen, uttryckte jag en önskan om klarare strukturer, tydligare ekonomi och genomskinlighet i jobbet.

Min bild av den förnyade kommittén efter drygt ett års jobb är att saker och ting på många sätt gått i rätt riktning. Naturligtvis är jobbet ännu på hälft, men riktningen har varit den rätta och vi får nog vänta oss nya saker också under det här året.

Finlands Svenska Idrott har under det gångna året jobbat för att vara synliga och ta den naturliga platsen som vi har inom OK. Det kommer vi att fortsätta med under det nya året. Ett viktigt steg i det här jobbet är att hela Finlands Svenska Idrotts kansli i slutet av januari flyttar till nya utrymmen i ”idrottens hus” som håller på att byggas upp kring OK.

Hela projektet handlar faktiskt om ett idrottens hus, eftersom över femtio olika grenförbund och organisationer flyttar till samma hus. Det känns faktiskt bra att idrott och motion på svenska i Finland också kommer att vara en del av det här storprojektet.

Positivt med idrottsgymnsiernas status

Hela den finlandssvenska idrotten och motionen behöver ständigt se om sitt eget hus. Både då det gäller verksamheten men också hur vi uppfattas utifrån. Vår position i Finland är starkt beroende också av hur omvärlden, våra samarbetspartners och landets beslutsfattare uppfattar oss.

En mycket glädjande helhet av beslut kom i slutet av förra året, då det blev klart att Vörå idrottsgymnasium fick tillstånd för fortsatt verksamhet med idrottsinriktning. Mycket glädjande var också att Brändö gymnasium fick idrottsgymnasiums status. Då det gäller andra stadiets utbildning fick också Yrkesinstitutet Practicum ett liknande beslut om idrottsinriktning.

Efter de första gemensamma diskussionerna kring den idrottsinriktade utbildningen som Finlands Svenska Idrott tog initiativ till är jag övertygad om att vi tillsammans håller på att bygga upp en stark helhet inom utbildning för idrottsintresserade ungdomar i Svenskfinland. Den idrottsinriktade utbildningen är ett exempel på helheter, som kommer att vara viktiga för oss under det här året.

Jag får ofta positiva kommentarer om att den finlandssvenska idrottsrörelsen har ”någonting” i sin verksamhet som är speciellt och positivt. Det gäller att göra allt lite bättre, lite klokare, lite smartare då det gäller idrott och motion på svenska. Vi är en verkligt stor rörelse i Svenskfinland, som har medvind, både då det gäller idrottsframgångar och verksamheten i stort.

Grenförbunden, föreningarna, tränarna, ledarna, eldsjälarna och inte minst samarbetsparterna, gör ett fantastiskt jobb. Tillsammans utgör vi Finlands Svenska Idrott och jobbet med att utveckla oss själva hela tiden ska vara vårt tema under det här året.

Håkan Nystrand
Styrelseordförande, Finlands Svenska Idrott

 FSI på Facebook

 

 FSI på Twitter

FSI på Instagram

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9