Aktuellt

Tillbaka

Det har igen blivit dags att ansöka om föreningsstöd för 2018. Föreningsstödet kan beviljas för svenskspråkig idrottsverksamhet och projekt som främjar idrottsverksamhet på svenska.

av Jeanette Harf den 05.02.2018
(läst av 4997 besökare)

Ansök om föreningsstöd 5.2-5.3.2018

FÖRENINGSSTÖD 2018 - KRITERIER OCH BEHANDLING AV ANSÖKNINGAR

Det har igen blivit dags att ansöka om föreningsstöd för 2018. Föreningsstödet kan beviljas för svenskspråkig idrottsverksamhet och projekt som främjar idrottsverksamhet på svenska. Det är inget krav att idrottsföreningen eller -förbundet i fråga tillhör någon av Finlands Svenska Idrotts medlemsförbund. Årligen delas ut kring 100 000 euro i föreningsbidrag.

 

I utdelningen år 2018 lyfts fram några prioriteringsområden:

  • Utbildning av barn- och ungdomsidrottsledare samt funktionärer
  • Kompetenshöjande verksamhet inom idrotten
  • Projekt med idrottsliga, innovativa nya lösningar eller som utvecklar verksamheten
  • Verksamhet som främjar idrott för alla, jämställdhet och likabehandling
  • Fysiska aktiviteter för barn- och unga eller utvecklande av motionsverksamhet
  • Samarbetsprojekt över föreningsgränserna (idrottsföreningar).

Föreningsstödet utbetalas inte för:

  • Anskaffning av redskap och utrustning
  • Fortlöpande hyreskostnader
  • Tävlingsverksamhet
  • Lönekostnader för personal i fortlöpande anställningsförhållande.

Ansökningstiden är 5.2–5.3.2018. Föreningsstödet söks via ett uppgjort formulär som ni hittar här. 

Beslutet tillkännages i slutet av mars, förutsatt att Finlands Svenska Idrott beviljas medel för ändamålet av de finlandssvenska fonderna och stiftelserna.

 

För mera information kontakta

Christel Björkstrand, Generalsekreterare
Finlands Svenska Idrott
0503513038
christel.bjorkstrand@idrott.fi

 

Tobias Karlsson, tf Idrottschef
Finlands Svenska Idrott
0400278069
tobias.karlsson@idrott.fi

 FSI på Facebook

 

 FSI på Twitter

FSI på Instagram

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9