Aktuellt

Tillbaka

Stafettkarnevalen har sedan 2016 varit på turné i Svenskfinland. År 2016 var vi i Vasa och 2017 i Esbo. I år kommer karnevalen för första gången att arrangeras i Åbo.

av Jeanette Harf den 11.04.2018
(läst av 3676 besökare)

Stafettkarnevalen på turné i Svenskfinland

Stafettkarnevalen har sedan 2016 varit på turné i Svenskfinland. År 2016 var vi i Vasa och 2017 i Esbo. I år kommer karnevalen för första gången att arrangeras i Åbo. Eftersom det handlar om en helt ny karnevalsort, besökte representanter från organisationskommittén Åbo redan under sommaren 2016. Det är alltid en utmaning att komma med karnevalen till en ny ort och en ny arena. Till vår stora glädje har Åbo stad och dess representanter varit mycket välvilligt inställda till Stafettkarnevalen. Paavo Nurmi stadion är dessutom som gjord för en Stafettkarneval med 10 000 deltagare. Även vår lokala huvudarrangör och samarbetspartner ÅIFK har med stor iver tagit itu med arrangemangen. Det finns med andra ord mycket goda förutsättningar för att årets Stafettkarneval kommer att bli ett lysande evenemang som sammanför den finlandssvenska skolungdomen i idrottens och glädjens tecken.

 

Intresset stort bland frivilliga
Till vår stora glädje har intresset för att ställa upp som frivilligarbetare varit stort i Åbo med omnejd. Jag vill redan nu tacka de som ställt upp och anmält sig till karnevalsveckoslutet. Utan den insats, som funktionärerna gör för Stafettkarnevalen och skolungdomens väl, skulle det vara omöjligt att arrangera en karneval. Tusen tack!

Samarbete med Finland – Sverige landskampen
Stafettkarnevalen har även inlett ett samarbete med Finlands Friidrottsförbund. Skolidrotten och Stafettkarnevalen kommer i år under landskampen mellan Finland och Sverige i Tammerfors att synliggöras. Tanken är att två lag från Stafettkarnevalen, två lag från finska Viestikarnevaali och två skollag från Sverige skall löpa en dubbel svensk mixed stafett under landskampen.

Välkomna till Åbo
Jag vill ta tillfället i akt att välkomna skolungdomen till 2018 års Stafettkarneval 18-19.5.2018 på Paavo Nurmi stadion i Åbo. Vi uppmanar publiken att ta del av den idrottsliga glädjen genom att ta sig till stadion till fots eller med cykel.

Hoppas se er alla under karnevalsveckoslutet i Åbo!

Jan-Erik ”JEJE” Eklöf
Verksamhetsledare

 FSI på Facebook

 

 FSI på Twitter

FSI på Instagram

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9