Aktuellt

Tillbaka

På Kristi himmelsfärdsdag firades Drömmarnas motionsdag i hela landet. Dagen som utvecklats vidare från WHO:s Move for Health arrangeras årligen den tionde maj.

av Jeanette Harf den 11.05.2018
(läst av 5882 besökare)

Dra nytta av nationella och internationella idrottstemadagar

På Kristi himmelsfärdsdag firades Drömmarnas motionsdag i hela landet. Dagen som utvecklats vidare från WHO:s Move for Health arrangeras årligen den tionde maj. Från att ha varit ett pilotprojekt 2016 har konceptet utvecklats vidare och arrangeras nu i Finland för tredje gången.

Det finns flera motsvarande temadagar. World Orienteering Day är ett annat exempel, som också den infaller lite senare i maj. Tredje sektorn med alla sina föreningar är duktiga på att att arrangera och koordinera olika nationella och internationella idrottstemadagar. I de flesta är syftet att inspirerade till mera rörelse och kanske hitta nya motionsformer.

Den här typen av evenemang skapar ofta flera möjligheter för föreningar. Bl.a. erbjuder arrangörerna gratis marknadsföring för dem som är med och arrangerar underevenemang. Drivkrafterna bakom Drömmarnas motionsdag har satsat på synligheten genom att marknadsföra evenemanget bl.a. på webben och i radio, vilket inte är en självklarhet för alla evenemang. Evenemangen skall ha låg tröskel för att få människor att delta och röra på sig. Huvudarrangörer har även skapat en materialbank som som föreningar, daghem, skolor och  arbetsplatser kan använda sig av för få tips och idéer till övningar.

Temadagar är viktiga för föreningar för att få synlighet för sin idrottsgren och för att få nya medlemmar till sin förening. Bland annat Internationella Orienteringsförbundet har utvecklat konceptet Världsorienteringsdagen (World Orienteering Day) som 23 maj arrangeras internationellt för tredje året. Dagens målsättning är att ge synlighet åt orienteringssporten. Genom att samarbeta med skolor vill vi ge skoleleverna en rolig orienteringsupplevelse och inspirera och ge tips till lärare om hur man kan arrangera intressanta orienteringsövningar till skolbarn. Skolmiljön är en av de främsta miljöerna för att till barn och ungdomar introducera olika idrottsgrenar och kanske också rekrytera till grenen, ifall idrottsupplevelsen varit lyckad.

Även Världsorienteringsdagen arrangeras med hjälp av idrottsföreningar. För att få fler personer att delta har man förlängt dagen till en hel vecka. Då är tanken att alla evenemang som t.ex. föreningen ordnar under veckan kan läggas in på portalen som öppna evenemang och därmed erbjuda vem som helst att delta.

Ifjol arrangerade Finlands Svenska Orienteringsförbund tillsammans med sina medlemsföreningar Världsorienteringsdagen på 12 olika orter Svenskfinland med närmare 5000 deltagare. Detta var tack vare medlemsföreningarnas insats under dagen, speciellt i samarbete med de lokala skolorna. Flera föreningar arrangerade inte enbart traditionell orientering utan även nyare former, som t.ex. mobilorientering och labyrintorientering som gjorde flera nyfikna och intresserade av grenen.

Så varför har inte varje idrott sin egen nationella eller internationella temadag? Eller kunde kanske er egen lokala idrottsförening ha en temadag där ni bjuder in allmänheten för att pröva på olika grenar och motionsformer? Vem vet, kanske någon blir inspirerad av er förenings gemenskap, och vill bli en del av den?

Tarja Krum
Grenchef
Finlands Svenska Orienteringsförbund

 FSI på Facebook

 

 FSI på Twitter

FSI på Instagram

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9