Aktuellt

Tillbaka

Kreativitet är starkt kopplat till motivation – i båda riktningar. När vi får använda vår kreativitet blir vi mer motiverade i vårt arbete, och när vi känner oss motiverade blir vi mer kreativa.

av Jeanette Harf den 21.06.2018
(läst av 5196 besökare)

Dags för lite kreativitet!

Finlands Svenska Idrott och dess grenförbund flyttade i början av 2018 in i nyrenoverade kontorsutrymmen på Gjuterivägen 10 i Sockenbacka i Helsingfors. Huset, i vilket även ca 50 andra idrottsförbund också har flyttat in, har döpts till ”Sportens hus”. Förväntningarna hos personalen var höga då möjlighet att påverka de egna utrymmena givits redan i planeringsskedet och alla fick komma med önskemål och åsikter om de nya fysiska arbetsplatserna. Under senhösten gick en hel del av arbetstiden till förberedelser inför flytten. De nya utrymmena var betydligt mindre än kansliutrymmet i Vallgård som varit förbundets hem i nästan trettio år. Detta innebar att alla var tvungna att noga välja vad man kunde ta med sig, vad man kunde slänga och vad man skulle skicka till idrottsmuseet och arkivet.

Själva flytten förverkligades i slutet av januari och utrymmesrenoveringen var då ännu i full gång.  Det här innebar en hel del praktiska, logistiska och framförallt tekniska utmaningar. Så småningom har ändå utrymmena färdigställts och idag fungerar nästan allting som planerat. En hel del kompromisser och avkall på tidigare gjorda önskemål har dock varit vardagsmat.

I  Sportens hus jobbar idag som nämndes, ca 50 olika idrottsförbund som huserar i två och en halv våning. De flesta, liksom även Finlands Svenska Idrott har valt att jobba i s.k. öppna kontorslandskap, som har både för- och nackdelar. Kontorslandskap är ofta rätt så bullriga och arbetet avbryts av kollegernas frågor och kommentarer. Vanligtvis fungerar dock den interna informationen betydligt bättre i den här formen av arbetsmiljö liksom den också ger en större samhörighetskänsla.

Professor emeritus Kari Uusikylä som under sin arbetskarriär fokuserade sina undersökningar på talang och kreativitet säger bl.a. i en av sina bloggar, att det finns kreativitet hos alla, men att det krävs rätt omgivning för att den skall blomstra ut.  Stress, konkurrens och kontroll är kreativitetens värsta fiender.

Därför är det bra att vi också ges möjlighet att jobba ostört i s.k. ”tysta arbetsrum” liksom att det finns flexibilitet att välja och på förhand bestämma distansarbetsdagar.

För många är de otaliga avbrotten i arbetet hämmande för kreativiteten eftersom kreativitet kräver tid att mogna och kreativitet är en stark drivkraft hos människan. Vi mår bra när vi får uttrycka vår kreativitet och bidra till nya idéer, utveckling och förbättringar. Flera studier visar att de som arbetar på en kreativ arbetsplats har bättre hälsa, högre arbetsglädje och färre stressymptom.

Kreativitet är också starkt kopplat till motivation – i båda riktningar. När vi får använda vår kreativitet blir vi mer motiverade i vårt arbete, och när vi känner oss motiverade blir vi mer kreativa.

Vår arbetsplats kännetecknas av en tillåtande atmosfär där vi har möjlighet att testa tankar och idéer. Samtidigt som vi har ansvar har vi också frihet i vårt arbete, många utmaningar och därav goda möjligheter att utvecklas.

I vår nya arbetsmiljö har vi dagligen, under samma tak i Sportens hus, möjlighet att träffa kolleger och samarbetspartners från de övriga nationella grenförbunden och få nya idéer och tankar.

Min övertygelse är, efter ett halvt år i våra nya utrymmen, att personalen idag trivs och mår  betydligt mycket bättre än tidigare.

Björn “Lillis” Almark
Arbetsskyddskommissionsmedlem för det gemensamma arbetsskyddet i Sportens hus

 FSI på Facebook

 

 FSI på Twitter

FSI på Instagram

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9