Föreningens uppgifter
Kontaktpersoner och övriga kontaktuppgifter
Föreningens ordförande
Föreningens sekreterare
Mottagare av fakturor (faktureringsadress)
Kontaktuppgifter till ledare eller tränare
Antal medlemmar i föreningen
Anställda personer (verksamhetsledare eller tränare)
Frivilliga medlemmar (ledare, tränare, förtroendevalda, frivilliga under tillställningar)
Arrangerade tävlingar under verksamhetsåret
Deltagande i ledar- eller tränarkurser under året
Basutbildning
Vidareutbildning (fortbildning)
Deltagande i domarutbildning under året
Deltagande i evenemang under året
Övrigt föreningen arrangerat under året
Övrigt
Spamfilter
Skriv siffran 3 med bokstäver:

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9