Föreningshandboken

Vi har updatera våra länkar 25.1.2016

VALOs, Allianssi och SOSTE: GOD Förvaltningssed i föreningar Rekommendation

Här hittar du länkar till grunderna i föreningskunskap som alla föreningar behöver!

Föreningsadministration

Styrelsemedlemmarnas uppgifter, medlemsvärvning, medlemsregister osv.

Mötesteknik

Mötestyper, närvarorätt, möteskallelser, praktiska arrangemang, föreningslagen, protokoll osv.

Information

Information som resurs, informationskanaler, planering och organisation med mera.

Ledarskap

Om ledarskap i föreningen.

Föreningens ekonomi

Verksamhetsplan, budget, revision och bokföring.

Föreningen som arbetsgivare

Arbetsförhållanden, avtal, löner, arbetstider osv.

Materialet är producerat av Svenska Studiecentralen och uppdateras kontinuerligt.

 

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9