EU:s nya dataskyddsförordning GDPR

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft i Finland och övriga EU. Förordningen reglerar bland annat hur föreningar får hantera personuppgifter om exempelvis medlemmar och anställda. 

Rykten om GDPR sprids hela tiden och de stora sanktionerna skrämmer folk på fältet. I själva verket är det väldigt lite som förändras för Finlands del. De största förändringarna är att man i framtiden inte endast bör följa lagen utan att man också måste bevisa att man gör det. Detta innebär att man bör planera och dokumentera noggrannare än tidigare.

Den privata personens rättigheter ligger i stort fokus. Du som privatperson kan pusta ut och känna dig tryggare medan du som föreningsaktiv bör bekanta dig med den nya reformen och kanske jobba lite mer för att ställa din förening i ordning för GDPR.

Finlands Svenska Idrott höll utbildningar om GDPR runtom i Finland under våren 2018. Föreläsningsmaterialet hittar du här

Vi sammanställer även material för föreningar. Materialets syfte är att hjälpa er med exempel och att på ett enkelt sätt förklara vad ni bör göra för att er förening uppfyller de krav som GDPR ställer.

Material

Vi lägger föreläsningsmaterialet här genast efter att föreläsningarna är avklarade.

Nyttiga länkar som man kan bekanta sig med:

Mera material kommer att läggas hit an efter begäran.

Kontaktperson

Robert Jürgens
dataskydd(AT)idrott.fi
dataskyddsombud på Finlands Svenska Idrott r.f.

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9