Vår verksamhet

Finlands Svenska Idrott är en stark aktör inom idrott på svenska i Finland. FSI:s verksamhet innefattar förutom motion och idrott även utbildningar, kurser, kampanjer och evenemang.

Vår verksamhet är indelad i följande enheter:

Barn och ungdom

Friluftsmotion

Information

Motion

Utbildning

 

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9