Barn och ungdom


Finlands Svenska Idrotts barn- och ungdomsenhet jobbar med att stöda och sporra barn och unga att röra på sig. Enheten har hand om verksamheten som riktar sig till barn och unga i daghem, förskola och skola i Svenskfinland. FSI:s barn- och ungdomssatsningar möjliggör ett livslångt intresse för motion och idrott. Det är fråga om idrottsglädje på svenska, helt enkelt!

Till barn- och ungdomsenheten hör Skogsmulleverksamheten, Idrott i skolan, skolmästerskap samt Lek & rörelse. 

Skogsmulleverksamheten riktar sig främst till barn på daghem och i förskola med målsättningen att så många barn som möjligt skall få upptäcka och leka fritt i naturen, samtidigt som de bekantar sig med Skogsmulle. Finlands Svenska Idrott erbjuder utbildning och material för Skogsmulleledare. Läs mer HÄR.

Skolidrotten är stark i Svenskfinland och grensatsningarna inom skidning, orientering, redskapsgymnastik och fotboll hör till Idrott i skolan. Dessutom ordnas skolmästerskap i många grenar runtom i Svenskfinland. Nästa höst satsar vi på naturparkour, labyrint orientering och hoppa rep. Läs mer HÄR.

Genom Lek & rörelse erbjuder FSI utbildningar inom området lek och rörelse. Läs mer HÄR.

 

Kontakta oss


Eva-Lotta Backman
enhetschef för rörelse och motion
skogsmulle, lek och rörelse, friluft

050 524 9624
eva-lotta(at)idrott.fi

Christel Lundström
Ombudsman, skolidrott

040 5780 560
kite(at)idrott.fi

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9