Kontaktuppgifter

Maria Sundman
Projektledare, Hela NÅID Skidar

tfn: +358408280068
e-post: maria.sundman(at)idrott.fi

HELA NÅID SKIDAR

 

”Hela NÅID skidar” är ett projekt som startats upp under hösten 2017. Projektet riktar sig till de skidföreningar som hör till den finlandssvenska skidfamiljen inom Finlands Svenska Idrott, Finlands Svenska Skidförbund FSS och Nylands Åbolands Idrottsdistrikt NÅID. Man kan säga att projektets verksamhetsområde sträcker sig från Pargas i väst till Lovisa i öst.

Skidåkningen har långa traditioner inom NÅID och av tradition även en stark anknytning till byastolthet, gemenskap och samarbete över kommungränserna. Inom distriktet varierar verksamhetsvolymerna stort mellan föreningarna. I vissa föreningar har ledar- och tränarbrist lett till att allt färre barn och unga hittar till verksamheten, trots att den distriktledda lägerverksamheten blomstrat i några år. Projektet har alltså kommit till för att skapa mera livskraft till föreningarna.

En övergripande målsättning med projektet ”Hela NÅID skidar” är att engagera mera vuxna – föräldrar och andra skidintresserade – i verksamheten genom att lokalt arrangera ledar- och tränarutbildning. Ett annat relevant steg är att erbjuda barn och ungdomar möjligheter att med bra utrustning pröva på skidåkning på lokala tematräffar. Efterhand vill man inom ramen för projektet kunna erbjuda en välfungerande tränings- och tävlingsverksamhet, både lokalt och regionalt. Lyckas man med detta tror vi att det resulterar i ett lyft för verksamheten i skidföreningarna inom NÅID.

För projektet har anställts en projektledare på halvtid. Projektledaren träffar representanter från alla skidföreningar inom distriktet NÅID under hösten och på basen av de diskussionerna uppgörs ett program för vårvintern 2018. Det lär bli många lokala evenemang där förhoppningsvis många barn och unga deltar med glimten i ögat. Det skall också jobbas också aktivt för utökat samarbete mellan skidföreningarna inom distriktet.

Projektet pågår t.o.m. april 2019 och styrgruppen har som målsättning att den regionala tränings- och tävlingsverksamheten skall få ett lyft och mycket vind i seglen under projektets gång. Projektet är ett EU-projekt som får finansiering från Östra Nyland, Västra Nyland och Åboland (Leader). Också Svenska Kulturfonden är med som delfinansiär.

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9