Kontakta oss

Vänligen kontakta t.f enhetschef Tobias Karlsson tfn 0400 278 069 eller tobias.karlsson(at)idrott.fi

FSI UTBILDAR

Finlands Svenska Idrott erbjuder två grundutbildningar med inriktning på barn- och ungdomsverksamheten i de svensk- och tvåspråkiga idrottsföreningarna i Finland. Kursinnehållet i båda grundutbildningarna, basledarutbildningen (BLU) och idrottstränarutbildningen (ITU), ger deltagarna verktyg att leda barn- och ungdomsgrupper. Kurserna är i första hand riktade till nya ledare och tränare i föreningarna, men fungerar också som inspirationskälla för ledare med viss erfarenhet. Inom grundutbildningsverksamheten betonar FSI idrottsglädje och leken är det prioriterade pedagogiska hjälpmedlet. FSI ger kursdeltagarna redskap att planera och organisera en trygg och inspirerande verksamhet.

FSI erbjuder med grundutbildningarna baskunskaper i idrottsinstruktion och träningsverksamhet. Kursdeltagarna får förutsättningar att planera och leda en trygg verksamhet som utgår från den ungas behov. Kurserna ger deltagarna kunskaper och förståelse för hur barn och ungdomar utvecklas. Kursinnehållet och –materialet ger deltagaren ett första verktyg för idrottsledarskap.

Grundutbildningsdelen gäller alla idrottsformer. Deltagaren väljer själv vilken specialiseringsdel / grenspecifik utbildningsdel som han/hon deltar i. Föreläsningarna är öppna för alla intresserade och det är en ypperlig chans för föreningar att låta sina aktiva delta i tränar- och ledarutbildning. Det är också möjligt för föreningar att beställa kurser från FSI. Ta kontakt med tobias.karlsson(at)idrott.fi

 

fsi:s baSledarutbildning (BLU), 8 h

 

FSI:S idrottstränarutbildning (ITU), 18 h

Information om idrottstränarutbildningen.

 

PRESSANSVARIGUTBILDNING, 3H

Pressansvarigutbildning, föreningsutbildning för bättre kontakt med pressen.

Alla idrottsföreningar behöver hålla kontakt med pressen. Men vilket är det bästa sättet?

Denna utbildning ger dig konkreta tips gällande kontakten till press och media, hur du skriver pressmeddelanden och resultatlistor. Pressansvarigutbildningen genomförs som ett samarbetsprojekt med sportjournalisterna i Svenskfinland. Kursen omfattar tre studietimmar och är GRATIS för finlandssvenska föreningar!

Närmare information om utbildningen av Tobias Karlsson, tfn 0400 278 069.

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9