Grundutbildningar för LEDARe OCH TRÄNARe

Inom FSI omfattar utbildningsverksamheten i första hand den grundläggande tränar- och ledarutbildningen på svenska. De här delarna ger en gedigen grund att stå på innan man fortsätter med grenförbundens grenspecifika del. FSI:s utbildning är uppdelad i två nivåer; basledarutbildningen (BLU) ger dig grundförutsättningar att fungera som idrottsledare och -tränare medan idrottstränarutbildningen (ITU) riktar sig till mera målinriktad idrotts- och tävlingsverksamhet.

FSI arrangerar även med jämna intervaller temautbildningar inom olika idrottsområden.

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9